W kancelarii notarialnej notariusz dokonuje następujących czynności:

• sporządza akty notarialne,
• sporządza protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu,
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
• sporządza poświadczenia,
• doręcza oświadczenia,
• spisuje protokoły,
• sporządza protesty weksli i czeków,
• przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Kancelaria mieści się w Iławie przy ul. Jana III Sobieskiego 45C. Parking dla klientów kancelarii znajduje się z tyłu budynku.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności w innym terminie.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w kancelarii notarialnej w Iławie. W szczególnych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych również poza siedzibą kancelarii.

Czynności notarialne polegające na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów notariusz dokonuje na bieżąco.
Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów.